Enterprise Time System

By Adriatec

Sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Unapređuje upravljanje radnim vremenom:

Enterprise Time System ETS je dizajniran kao moderan „otvoren“ sistem. Identifikacija se može vršiti unošenjem PIN-a, korišćenjem kartice, ili biometrije (otisak prsta ili prepoznavanje lica) ili kombinacijom navedenog, u zavisnosti od karakteristika terminala i klijentovih potreba. Mogu se koristiti RFID kartice različitih standarda i proizvođača. Enterprise Time System ETS funkcioniše na Linux i Microsoft platformama. Enterprise Time System ETS može da prati i nadgleda poslovni sistem jednog pravnog entiteta sa više geografski udaljenih lokacija ili poslovne sisteme različitih entiteta koji imaju zajedničku lokaciju ili zajedničke terminale za kontrolu pristupa.

Enterprise Time System ETS je modularan i fleksibilan sistem.

Modularnost Enterprise Time System ETS sistema omogućava pružanje precizne i neophodne funkcionalnosti sistema koji ostavlja dovoljno prostora za dalje unapređenje. Bez obzira da li je organizacija mala ili velika, da li pripada industrijskom, bankarskom ili nekom drugom sektoru, da li posluje na jednoj ili više lokacija, Enterprise Time System ETS je primenljiv u svakom slučaju. Ukoliko u jednom objektu posluje više organizacija, sve organizacije mogu biti upravljane jednim Enterprise Time System ETS sistemom.

Ključne karakteristike:

 • Višejezičan
 • Jednostavan i intuitivan
 • Modularan, prilagodljiv i fleksibilan
 • Mogućnost povezivanja sa GPS-om
 • Mogućnost povezivanja sa različitim HR i softverima za plaćanje
 • Mogućnost povezivanja sa drugim sistemima tehničke zaštite
 • Sposobnost da se prilagodi zakonodavstu države u kojoj klijent posluje
 • Sposobnost da se prilagodi organizaciji klijenta
 • Sposobnost da se prilagodi specifičnostima poslovanja klijenta
 • Sadrži sistem naprednih obaveštenja
 • Uključuje i procedure za sigurnost i back-up podataka

Ključne prednosti:

 • Funkcionalan u velikim kompanijama, ali i malim i srednjim preduzećima
 • Kompatibilan sa hardverom različitih proizvođača (HID Global, Suprema, KABA, Dahua, …)
 • Mogućnost korišćenja NFC Android smartfona i tableta kao portabl terminala
 • Usklađenost sa MySQL, MS SQL i Oracle bazama podataka
 • Usklađenost sa Linux, Microsoft i Android platformama
 • Nezavistan od tipa identifikacije
 • Sveobuhvatan i lak sistem konfiguracije
 • Unapređeno i efikasano planiranje radne snage
 • Upravljanje i monitoring prošlih, sadašnjih i budućih događaja
 • Sveobuhvatan i jednostavan za upravljanje ulogama
 • Sveobuhvatan i jednostavan sistem izveštavanja

Enterprise Time System – ETS je jednostavno i fleksibilno rešenje bez obzira na broj zaposlenih u organizaciji. Postoji neograničeni broj tipova aktivnosti i individualnosti u njihovom definisanju od standardnih tipova rada (radno vreme, puno radno vreme, skraćeno radno vreme, prekovremeno, noćna smena, bolovanje, odsustvo…) do posebnih tipova rada za poslovno okruženje.

Interactive Graphic Interface na jednostavan i intuitivan način olakšava upotrebu i komunikaciju sa sistemom. Projektovanje i pregled projektovanog vremena, definisanje i pregled tipova rada, uvid u trenutno prisustvo/odsustvo određenog zaposlenog, rešavanje konflikata, supervizija i drugo su na klik miša od korisnika na preglednoj mesečnoj mapi rada.

Enterprise Time System – ETS ima opcioni modul Kontrolu pristupa, koji je dizajniran da uz upotrebu kvalitetnih terminala vodećih svetskih proizvođača odgovori na sve izazove bezbednosti, samostalno ili u korelaciji sa drugim sistemima. Enterprise Time System – ETS može da komunicira sa drugim sistemima tehničke zaštite: protivpožarnim sistemima, alarmima, protivprovalnim sistemima i sistemima za video nadzor u zavisnosti od potreba i instaliranog softvera.

U sklopu Enterprise Time System ETS sistema razvijen je Studentski modul koji je namenjen fakultetima i služi za evidenciju prisutnosti studenata. Glavna karakteristika modula je fleksibilnost.

Prednost modula u odnosu na slične softvere je u tome što se određivanje prisutnosti studenata vrši dinamički.

U Enterprise Time System ETS studentskom modulu izbegnuto je tradicionalno praćenje rasporeda časova i slobodnih resursa (sala i učionica). Korišćenjem prenosnih terminala, odnosno mobilnih telefona, izbegnute su skupe mrežne infrastrukturne instalacije. Pomoću ovih portabl terminala čas se može držati i u prirodi.

 • Mobilni telefoni sa NFC karakteristikama su već široko zastupljeni i značajno su jeftiniji od namenskih terminala za evidenciju prisustva i imaju višestruku upotrebu.
 • Komunikacija sa serverom (online ili offline) i prenos podataka se obavlja upotrebom WiFi, SMS ili E-mail servisa
 • Za velike skupove u velikim prostorima ili po potrebi, moguće je koristiti više mobilnih uređaja ili kombinovati mobilne sa fiksnim terminalima
 • Zaboravite papirne spiskove i manuelne preglede istih
 • Moguća je trenutna sinhronizacija sa sistemom studentske službe i drugim servisima i portalima
 • Sinhronizacija sa serverom može biti automatska ili poluautomatska
 • Pristup serveru mogu imati svi oni sa dozvolom za pristup sa bilo koje lokacije to jest kroz lokalnu mrežu ili putem interneta.
 • Kombinacija Enterprise Time System – ETS / Android aplikacija + SmartPhone je takođe primenljiva u građevinskom poslu za evidenciju radnika na gradilištima, ali i za evidentiranje svih poslova konsultantske prirode gde je teško obaviti evidenciju na fiksnoj lokaciji (upotreba modula supervizije/verifikacije gde zaposleni predlaže događaj nadređenom, koji rešava i potvrđuje zahtev ili ne)
 • Takođe, moguće je praćenje i drugih internih transakcija: lojality plaćanja, autobuske i druge karte i ulaznice