HID Global

Proizvođač opreme za kontrolu pristupa.

Pionir u hardveru i softveru

Hid je jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača opreme za kontrolu pristupa. Njihova  hardverska i softverska rešenja pomažu preduzećima, školama i vladama u više od 100 zemalja da obezbede pristup i omoguće uvid u svoje ljude, mesta i stvari.

HID Global nudi najširi portfolio u industriji čitača, kartica, kontrolera i softvera za kreiranje, upravljanje i upotrebu u bezbednosne svrhe. Interoperabilnost HID Global otvorene platforme podržava različite akreditovane tehnologije i nudi najveći stepen fleksibilnosti i izbora za bezbednu kontrolu pristupa.

Ljudi koriste HID tehnologiju da otvore vrata, uđu u zemlje, pristupe digitalnim mrežama, verifikuju transakcije i prate imovinu ― pomoću rešenja lakih za upravljanje poput pametnih kartica, mobilnih ID-a, pasoša, pa čak i čitača otisaka prstiju i prepoznavanja lica.

U HID-u su strastveni prema moći proverenih identiteta od poverenja da pomognu ljudima da stignu tamo gde treba i postignu ono što žele.

Ljudi koriste HID tehnologiju da otvore vrata, uđu u zemlje, pristupe digitalnim mrežama, verifikuju transakcije i prate imovinu ― pomoću rešenja lakih za upravljanje poput pametnih kartica, mobilnih ID-a, pasoša, pa čak i čitača otisaka prstiju i prepoznavanja lica.

Zajedno sa svojim  partnerima, HID je  pionir u hardveru, softveru i uslugama koji omogućavaju ljudima da se sa samopouzdanjem kreću fizičkim  digitalnim svetom.