Student Card System

By Adriatec

Inovativni višenamenski kartični sistem sa modularnim i podesivim dizajnom. Različiti moduli (ishrana, smeštaj, rangiranje, studentska služba i sl.) mogu da funkcionišu zasebno u zavisnosti od potrebe organizacije u kojoj je sistem implementiran. 

AdriaTec SCS

Za razliku od konvencionalnih softverskih rešenja koja su fokusirana na samu transakciju, Student Card System – SCS primarno je orijentisan na studenta. Misija Student Card System – SCS softvera je da se unapredi i olakša život studenta tokom univerzitetskih dana – od trenutka preuzimanja indeksa do diplomiranja.

Student Card System – SCS integriše savremena tehnološka rešenja i pragmatičnost u upotrebi, čime omogućava efikasniju realizaciju administrativnih poslova u studentskoj službi, biblioteci, studentskom/učeničkom domu, restoranu i sl.

Student Card System – SCS moduli:

 • Studentski centar
 • Studentska služba
 • Finansijsko upravljanje
 • Evidencije prisutnosti i kontrole pristupa – Univerzitetski modul
 • Biblioteke
 • Elektronski novčanik
 • Kešomati
 • Parking…

Pored navedenih funkcionalnosti, elektronsku karticu programiranu za Student Card System – SCS je moguće povezati sa uslugama koje pružaju međunarodne organizacije International Student Identity Card – ISIC (Međunarodna studentska identifikaciona kartica), Evropska omladinska kartica (EYCA) i dr. pomoću kojih studenti imaju mogućnost ostvarivanja prava na popuste širom sveta.

SCS STUDENTSKI CENTRI – PREDNOSTI:

 • Precizna evidencija
 • Smanjenje operativnih troškova
 • Povećanje broja korisnika
 • Pripejd i postpejd plaćanje
 • Platforma za razvoj novih usluga
 • Personalizacija kartica unutar sistema
 • Ekspres restorani – kartica lojalnosti
 • „Kešomati“ – terminali za interne transakcije

SCS FAKULTETI – PREDNOSTI:

 • Jednostavna upotreba
 • Identifikacija studenata pomoću Vizuelnih podataka odštampanih na kartici
 • Kontrola ulaza na fakultete i hale/učionice
 • Evidencija prisustva na predavanjima, vežbama, kolokovijumima, ispitima, i drugim radnim obavezama
 • Elektronski index
 • Dostupnost podataka i kvalitetniji servis
 • Kešomat
 • Prijava ispita
 • Smanjena i efikasnija administracija
 • Plaćanje usluga
 • Druge transakcije preko intraneta i interneta
 • Digitalni sertifikati – elektronski potpis
 • Prihod od kartica i elektronskog sistema može da se koristi kao generator razvoja
 • Identifikacija
 • Ishrana
 • Smeštaj
 • Elektronski indeks
 • Lekarski pregledi
 • Biblioteke
 • Platna funkcija
 • Digitalni sertifikati
 • Intranet i internet servisi
 • Kontrola pristupa
 • Evidencija prisustva
 • Pranje veša
 • Mobilni telefoni sa NFC karakteristikama su već široko zastupljeni i značajno su jeftiniji od namenskih terminala za evidenciju prisustva i imaju višestruku upotrebu
 • Komunikacija sa serverom (online ili offline) i prenos podataka upotrebom WiFi, SMS ili E-mail servisa
 • Za velike skupove u velikim prostorima ili po potrebi, moguće je koristiti više mobilnih uređaja ili kombinovati mobilne sa fiksnim terminalima.
 • Zaboravite papirne spiskove i manuelne preglede istih. Moguća je trenutna sinhronizacija sa sistemom studentske službe i drugim servisima i portalima
 • Sinhronizacija sa serverom može biti automatska ili poluautomatska
 • Predavač (profesor, asistent, saradnik u nastavi…) koji vodi sesiju bira: Univerzitet, Fakultet, predmet, vrstu sesije (predavanje, vežba, ispit,….) i u određenom trenutku otvara sesiju u okviru koje se evidentiraju studenti koji poseduju studentsku karticu, obično na kraju časa, prilikom izlaska u prisustvu predavača. Na taj način student je potvrdio prisustvo na času i izbegnuta je zamena identiteta ili višestruko evidentiranje
 • Moguće je praćenje i drugih internih transakcija: loyality plaćanja, autobuske i druge karte i ulaznice