Tevel

Specijalizovan za pronalaženje inovativnih rešenja.

Inovativna tehnologija

TEVEL je specijalizovan za pronalaženje inovativnih rešenja za probleme detekcije gasa i curenja u rudarstvu i industriji više od 25 godina.

Sa sedištem u Sloveniji, centralnoj Evropi, osmišljavaju, dizajniraju i proizvode instrumente i rešenja koristeći tehnologiju koja je sveobuhvatno istražena i testirana, inovativna, jednostavna za upotrebu, pouzdana i isplativa.